Följ oss

Sedan 1949

Affärsjurister, fastighetsjurister och advokater i Stockholm

Zacharias Advokatbyrå är ditt självklara val när du är i behov av advokat eller affärsjurist i Stockholm med 70 års erfarenhet. Vårt huvudfokus är affärsjuridik, fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt.
Söker du professionell hjälp inom affärsjuridik, fastighetsrätt eller ekonomisk familjerätt i Stockholm? Då har du kommit rätt. Zacharias Advokatbyrå erbjuder kvalitet, tillgänglighet och kompetens. Kontakta våra jurister

Affärsjuridik för små och medelstora företag

Affärsjuridik för små och medelstora företag är vår huvudsakliga verksamhetsinriktning. Advokatbyrån biträder främst delägarstyrda företag med affärsjuridisk expertis, i synnerhet avseende delägaravtal, bolagsjuridik, tvistelösning, styrelsearbete, rådgivning samt rättsutredningar och rättsutlåtanden. Vi biträder våra kunder regelbundet och framgångsrikt inför domstolar och myndigheter. Kontakta våra jurister

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett av våra mest expansiva områden där plan- och byggfrågor, kommersiell hyresrätt, fel i fastighet, besiktningsfrågor, entreprenadjuridik samt fastighetsmäklarrätt är centrala inslag liksom processrätt där vi för våra kunders talan i domstolarna. Kontakta våra jurister

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt blir allt mer vanligt och stora summor kan stå på spel när någon avlider eller makar eller sambor ska bodela. Advokatbyrån företräder med framgång våra kunder i arvs- och bodelningstvister, hanterar stora boutredningsuppdrag m.m. Vi arbetar också förebyggande och biträder vara kunder bl.a. med bodelningsavtal, äktenskapsförord och erforderlig dokumentation vid bodelning under pågående äktenskap. Även inom ekonomisk familjerätt biträder vi våra kunder regelbundet och framgångsrikt inför domstolar och myndigheter. Kontakta våra jurister

Tvistelösning

Vi trivs i rättssalarna där vi gör vårt yttersta för våra kunder. Vi har gedigen och mångårig erfarenhet av att agera ombud i rättsprocesser inom samtliga av advokatbyråns verksamhetsområden. Advokatbyrån tillämpar en initierad processföring med fokus på tidig bevissäkring och på att arbeta framtungt. Ett sådant förhållningssätt underlättar för kunden att tidigt i processen kunna utvärdera olika handlingsalternativ och för oss att uppnå ett så gynnsamt resultat för kunden som möjligt. Kontakta våra jurister

Lojalitetsskapande kreativitet Advokatbyrå

Lojalitetsskapande kreativitet

Zacharias Advokatbyrå och dess medarbetare ska vara engagerade och skapa kreativa lösningar för kunderna och det gäller att göra det som en enhet och synliggöra detta. I kärnvärdet ingår att vårt varumärke och företagsprofil ska uttrycka detta i allt vi gör.

Kontaktskapande kommunikation

Kontaktskapande kommunikation

Zacharias Advokatbyrå vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka lojaliteten och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för advokatbyrån.
 

Tillväxtskapande partnerskap

Tillväxtskapande partnerskap

Zacharias Advokatbyrå vill tillsammans, ägare, medarbetare och kunder, utveckla och förbättra advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet.

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies