Följ oss

Sedan 1949

Arkiv för januari 19th, 2021

En doms rättskraft

1. Inledning Under mina drygt 30 år som yrkesverksam har jag många gånger sagt att processrätten stjälper eller hjälper mer ofta än den materiella rätten som sådan. Frågor rörande t.ex. en doms rättskraft är inte alltför vanliga, men nyligen meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd (mål nr Ö 2576-20) som handlar om just rättskraftens räckvidd (se 17 […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies