Sedan 1949

Arkiv för januari 12th, 2022

Ett klargörande från Högsta domstolen avseende reklamation – Högsta domstolens beslut den 11 januari 2022, mål nr Ö 672–21

De flesta känner sannolikt till att en missnöjd kund måste reklamera utan dröjsmål eller inom skälig tid som det också kallas, om kunden är missnöjd med en tjänst eller en vara. Målet prövades genom den s.k. "hissen" dvs ett direkt hänskjutande från tingsrätten med stöd av 56 kap. 13 § rättegångsbalken. Frågan som prövades av […]

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies