Affärsjuridik

Affärsjuridik

Zacharias® biträder främst delägarstyrda företag med affärsjuridisk expertis. Vi utformar och tolkar delägaravtal, ger löpande rådgivning till mindre och medelstora bolag i bolagsrättsliga frågor, ofta rörande kapitalanskaffning och styrelsearbete, samt agerar ombud i domstol och i skiljeförfaranden. Våra affärsjurister arbetar särskilt med frågor avseende: Kontakta våra jurister

Delägaravtal

Aktieägaravtal / delägaravtal är en känslig process och utformningen av ett kräver förståelse för den bransch och det sammanhang i vilket avtalet ska förekomma och de syften avtalet ska fylla. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Bolagsjuridik

Våra affärsjurister bistår med rådgivning oavsett vilken typ av frågeställning du har kring bolag. Som företagare är det svårt att hantera olika typer av bolagsfrågor. Det kan gälla rättsfrågor vid bolagsbildningar eller andra företagsetableringar liksom vid köp eller försäljning av befintliga affärsrörelser. Läs mer...

Tvistelösning

Har ditt företag hamnat i en tvist med en privatperson, leverantör, hyresvärden eller något annat bolag så kan vi alltid hjälpa dig. Läs mer...

Styrelsearbete

Framgångsrikt företagande kräver ett bra styrelsearbetet. Våra jurister biträder med kunskap och erfarenhet i företagets styrning för säkrare och lönsammare affärer. Läs mer...

[Child]