Sedan 1949

Bolagsjuridik

Kommersiell verksamhet, oavsett bolagsform och bransch, medför att bolagsmännen har att förhålla sig flera omfattande regelkomplex. Det gäller såväl beträffande den interna förvaltningen i bolaget som i externa förhållanden med t.ex. avtalsparter och myndigheter.

Våra jurister arbetar dagligen med bolagsjuridik och frågeställningar av allehanda slag och erbjuder högkvalificerad rådgivning till bolagsföreträdare och andra som bedriver, eller har för avsikt att påbörja, verksamhet i bolag. Kontakta våra jurister

Många kunder anlitar oss för löpande rådgivning i de rättsliga och kommersiella frågor som verksamheten i bolaget aktualiserar. Det kan handla om frågor rörande bolagsbildning, kapitalanskaffning, transaktioner och intern förvaltning. Våra jurister åtar sig även styrelseuppdrag.

Kontakta våra jurister

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies