Sedan 1949

Styrelsearbete

Styrelsearbetet är viktigt för ett framgångsrikt företagande. Vi biträder med kunskap och erfarenhet i företagets styrning för säkrare och mer lönsamma affärer. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets övergripande styrning och kontroll. Vi hjälper till med utformandet av olika styrningsdokument och stöttar också den verkställande ledningen med vårt juridiska kunnande. Att en advokat med sin integritet är ledamot av företagets styrelse ger ofta ett fördelaktigt intryck av företaget. Kontakta våra jurister

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies