Since 1949

Author

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut?

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut? Claude D Zacharias 1. Bakgrund Förstahandskontrakten till den aktuella prövningslägenheten upphörde att gälla. Därmed borde den aktuella prövningslägenheten ställts till hyresvärdens disposition. Så blev inte fallet därför att förstahandshyresgästen i sin tur hade hyrt […]

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen Claude D Zacharias Vad har det med juridik att göra kan man då fråga sig? Jag hör onekligen numera till den gamla skolan och ser saker i ett för många otidsenligt ljus. Frågan som bör ställas är dock om det är bra eller dåligt. Allt var inte bättre […]

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen Claude D Zacharias Advokat Vad har det med juridik att göra kan man då fråga sig? Jag hör onekligen numera till den gamla skolan och ser saker i ett för många otidsenligt ljus. Frågan som bör ställas är dock om det är bra eller dåligt. Allt var inte […]

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed Fastighetsmäklare är en illa ansatt yrkeskategori. Det är nästan som om det är fastighetsmäklarna mot resten av världen, inte minst mot tillsynsmyndigheten (Fastighetsmäklarinspektionen). Kammarrätten (Kammarrättens dom, 2018-02-15, mål nr 5481-17) markerade dock en gräns mot tillsynsmyndigheten och anmälarnas närmast obefogade kritik mot en mäklares värdering. 1. Bakgrund Mäklaren hade utfört […]

En ny lag om företagshemligheter

Rätten till ”knowhow” som affärsjuristerna kallar företagshemligheter, handlar ej sällan om betydande värden. På en helt annan nivå har vi länders spionage på andra länders militära och civila installationer. I grund och botten handlar det om samma sak; att utnyttja andras investeringar i kapital och arbete för att därigenom själv till en begränsad insats kunna […]

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken  Claude D Zacharias  1. Inledning Äktenskap, partnerskap, sambor osv. vägarna till gemenskap och, normalt, tvåsamhet är flera. Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans skapar en enhet och bygger vidare på sin framtid från ”där”. Världen sträcker sig emellertid längre än blott […]

As you make your bed, so you must lie upon it

As you make your bed, so you must lie upon it Judgment of the Court of Appeal for Western Sweden, 18 January 2017, Case no. T 1173-16 Claude D Zacharias (Attorney) 1. Background Pursuing activities or embracing values that are unacceptable according to the prevailing norms of society may result in awkward if not impossible […]

KONTORSGEMENSKAP

Kontorsgemenskap Zacharias Advokatbyrå, Skeppsbron 26 i Stockholm (se ‪www.zacharias.se), erbjuder i första hand advokat kontorsgemenskap i ändamålsenlig kontorslokal i inspirerande Gamla Stan. Vi kan erbjuda ett stort kontorsrum för 1-3 arbetsplatser och i förekommande fall ett mindre kontorsrum för en arbetsplats med tillgång till alla nödvändiga utrymmen, kök, sammanträdesrum m.m., samt kopiator och fiber. Vår […]

Liberal interpretation of limitation provisions

Liberal interpretation of limitation provisions Judgment of the Supreme Court of 3 December 2015 in Case no. T 4983-14 concerning liberal interpretation of limitation provisions Claude D Zacharias Attorney 1. Case-law being developed for total works 1.1 In recent years the Supreme Court has pronounced much needed judgments within the legal field of total works […]

Scope of an arbitration inspection panel’s right to review

Scope of an arbitration inspection panel’s right to review Claude D Zacharias Attorney 1. Articles and court rulings in recent years have described how the law relating to total works has been transformed into part of general civil law (cf., for example, SvJT 2015, p. 258). The Supreme Court is gradually changing and creating new […]