Blogg

BLOGG

Ansvarsbegränsning

Bloggen och dess olika artiklar, uppsatser m.m. är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. De är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för läsaren att överblicka om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är således inte avsedda som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje läsare till bloggen inte bara är olika utan även okända för Zacharias® bör läsaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka läsarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Läsaren bör därför ta kontakt med Zacharias® för konkret rådgivning varvid Zacharias®och tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på Zacharias® står naturligtvis till läsarens förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

Zacharias® garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna bloggar som utgör författarnas subjektiva syn och bedömning och tolkning på och av de frågeställningar som berörs. Det kan inte uteslutas att innehållet i de olika delarna av bloggen kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut?
Postad 27 juni, 2018

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut? Claude D Zacharias 1. Bakgrund Förstahandskontrakten till den aktuella prövningslägenheten upphörde att gälla. Därmed borde den aktuella prövningslägenheten ställts till hyresvärdens disposition. Så blev inte fallet därför att förstahandshyresgästen i sin tur hade hyrt […]

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed
Postad 27 april, 2018

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed Fastighetsmäklare är en illa ansatt yrkeskategori. Det är nästan som om det är fastighetsmäklarna mot resten av världen, inte minst mot tillsynsmyndigheten (Fastighetsmäklarinspektionen). Kammarrätten (Kammarrättens dom, 2018-02-15, mål nr 5481-17) markerade dock en gräns mot tillsynsmyndigheten och anmälarnas närmast obefogade kritik mot en mäklares värdering. 1. Bakgrund Mäklaren hade utfört […]

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken
Postad 26 december, 2017

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken  Claude D Zacharias  1. Inledning Äktenskap, partnerskap, sambor osv. vägarna till gemenskap och, normalt, tvåsamhet är flera. Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans skapar en enhet och bygger vidare på sin framtid från ”där”. Världen sträcker sig emellertid längre än blott […]

As you make your bed, so you must lie upon it
Postad 28 januari, 2017

As you make your bed, so you must lie upon it Judgment of the Court of Appeal for Western Sweden, 18 January 2017, Case no. T 1173-16 Claude D Zacharias (Attorney) 1. Background Pursuing activities or embracing values that are unacceptable according to the prevailing norms of society may result in awkward if not impossible […]

KONTORSGEMENSKAP
Postad 7 september, 2016

Kontorsgemenskap Zacharias Advokatbyrå, Skeppsbron 26 i Stockholm (se ‪www.zacharias.se), erbjuder i första hand advokat kontorsgemenskap i ändamålsenlig kontorslokal i inspirerande Gamla Stan. Vi kan erbjuda ett stort kontorsrum för 1-3 arbetsplatser och i förekommande fall ett mindre kontorsrum för en arbetsplats med tillgång till alla nödvändiga utrymmen, kök, sammanträdesrum m.m., samt kopiator och fiber. Vår […]

Liberal interpretation of limitation provisions
Postad 6 september, 2016

Liberal interpretation of limitation provisions Judgment of the Supreme Court of 3 December 2015 in Case no. T 4983-14 concerning liberal interpretation of limitation provisions Claude D Zacharias Attorney 1. Case-law being developed for total works 1.1 In recent years the Supreme Court has pronounced much needed judgments within the legal field of total works […]

Scope of an arbitration inspection panel’s right to review
Postad 6 september, 2016

Scope of an arbitration inspection panel’s right to review Claude D Zacharias Attorney 1. Articles and court rulings in recent years have described how the law relating to total works has been transformed into part of general civil law (cf., for example, SvJT 2015, p. 258). The Supreme Court is gradually changing and creating new […]

Zacharias Law Firm moves back to Stockholm
Postad 4 augusti, 2016

Zacharias Law Firm moves back to Stockholm. Our new premises are located in The Old City. The new address is Skeppsbron 26, 1st Floor,  starting from September 1st, 2016. From our new premises we will continue to develop our core businesses, business law for small and middle seized companies, real estate Law and financial family […]

Conclude a partnership agreement
Postad 29 juni, 2016

Conclude a partnership agreement Claude D Zacharias (Attorney) 1. Background 1.1 The ruling of the Supreme Court of 20 June 2016 in Case no. T 3593-14 represents a classic example of how important it is to regulate the relationship of part-owners engaged in joint activities, regardless of legal form. The case in question involves two part‑owners of a […]

When foreign law is to be applied by a Swedish court but the content of the foreign law remains unknown
Postad 15 juni, 2016

When foreign law is to be applied by a Swedish court but the content of the foreign law remains unknown Johannes Marszalek (Advocate) There are cases where Swedish courts have to apply foreign law in disputes with an international connection. There are also cases where for various reasons the content of foreign law, in so […]