Följ oss

Sedan 1949

Arvstvister

Ett vanligt förekommande ärende på byrån är biträde i arvs- och testamentstvister.

Vanliga tvistefrågor i dessa ärenden är om ett föreliggande testamente uppfyller gällande formkrav samt om testamentet är behäftad med någon ogiltighetsgrund, t.ex. på grund av att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning. Sådana ärenden aktualiserar inte sällan betydande ekonomiska värden.

Tack vara vår gedigna erfarenhet kan Zacharias Advokatbyrå erbjuda kompetent biträde i alla typer av arvstvister.

Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies