Följ oss

Sedan 1949

Boutredning, bouppteckning och bodelning

Vi hjälper er med boutredning och bodelning

Zacharias Advokatbyrå mottar kontinuerligt förordnanden att som boutredningsman utreda och avveckla dödsbon, inte minst dödsbon med tillgångar såväl i Sverige som i andra länder.

Med mångårig erfarenhet av boutredningsmannauppdrag kan vi bistå de efterlevande dödsbodelägarna med effektiv och kompetent hantering av dödsboförvaltningen. Vi upprättar bouppteckning och biträder vid arvskiften.

Bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. Det är också möjligt att också göra en bodelning under äktenskapet, om parterna är överens om det.

Vi anlitas ofta vid bodelningstvister, i synnerhet sådana där parterna är oeniga om hur företag och fastigheter ska värderas och fördelas mellan parterna.

Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies