Följ oss

Sedan 1949

Testamenten

Vi hjälper dig med ditt testamente

Zacharias Advokatbyrå bistår med upprättande av testamenten.

Det innefattar även rådgivning beträffande hur kvarlåtenskapen lämpligen kan fördelas och förvaltas på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn tagen även till de anhörigas intressen.

Av vikt i dessa sammanhang är också hur testamentet förhåller sig till andra avtalsregleringar inom familjen, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev etc. Även i dessa frågor är våra jurister behjälpliga med rådgivning.

Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies