Följ oss

Sedan 1949

En förvaltare eller en god man är endast under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när maken inte själv kan uttrycka sin mening.

Högsta domstolen har i två mål, T 3563-20 och T 695-20, av prejudicerande vikt avgjort en synnerligen viktig fråga rörande god mans eller förvaltares möjligheter att ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudmans räkning trots att huvudmannen inte givit till uttryck sådan önskan och inte heller kan uttrycka sin vilja härom.

I takt med en växande åldrande befolkning kommer avgörandena att få betydande genomslagskraft vilket också Högsta domstolen själv låter komma till uttryck genom att skriva att "... prövningen rymmer en prejudikatfråga..."

Högsta domstolen konstaterar att en förvaltare respektive god man "... endast under vissa förutsättningar är behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när maken inte själv kan uttrycka sin mening...".

I praktiken torde avgörandena innebära att det inte finns något utrymmer för en förvaltare respektive god man att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när maken inte själv kan uttrycka sin mening. Ett annat sätt att uttrycka detta är att rätten för efterlevande maken/makan att förbli gift består.

oooOooo

Zacharias Advokatbyrå biträder löpande kunder med olika frågor inom området ekonomisk familjerätt. Ansvarsbegränsning: se https://zacharias.se/blogg/

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies