Since 1949

Vad är ett upplåtelseavtal i bostadsrättslagens mening?
  • torsdag 9 mars, 2017

Frågan:

Hej! När jag köpte min bostadsrätt, trodde jag att uteplatsen nedanför vardagsrumsfönstret ingick i köpet. Nu säger föreningen att jag endast får lov att vistas på gräsplätten men marken är föreningens. Vad gäller egentligen?

Zacharias svarar:

Tack för din förfrågan! Enligt 1 kap. 3 § Bostadsrättslag (1991:614), (”BRL”) gäller att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast får ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund [...]

Kostnadsansvaret för utbyte av fönsterbågar i en bostadsrättsförening
  • måndag 3 augusti, 2015

Frågan:

0. Bakgrund 0.1 Jag bor i en bostadsrätt bestående av en äldre villa. 2008 fattade styrelsen ett beslut om renovering av fönsterna i huset där mina visade sig vara i sämst skick. Fyra av dem bedömdes kunna repareras medan de [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga. 1. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren 1.1 Frågan berör en av bostadsrättens mest centrala frågor nämligen ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Att föreningen har ett ansvar för husets och lägenhetens skick anses vara en av bostadsrättshavarens [...]

Uppsägning av lokalhyresgäst
  • måndag 29 juni, 2015

Frågan:

Jag äger en fastighet och hyr ut lokaler till näringsidkare. Nu önskar jag dock omvandla byggnaden från lokaler till ett flerfamiljshus, dvs bostäder. Hur går jag tillväga?

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Jag utgår från att ni inte har någon ombyggnations- eller rivningsklausul i avtalet. Vidare utgår jag från att du inte heller särskilt har avtalat bort besittningsskyddet. Det huvudsakliga problemet i din frågeställning är hur byggnaden ska [...]

Felaktig tomtgräns
  • söndag 24 maj, 2015

Frågan:

Jag har förvärvat en fastighet. Vid förfrågan i samband med köpet, beträffande fastighetens tomtgräns (tomtgränspinne) så angav ägaren av fastigheten, och hans anlitade mäklare, fel tomtgräns. Lantmäteriet har på plats angivit en helt annan sträckning. Min fråga är om är [...]

Zacharias svarar:

Hej och tack för din fråga! Din fråga innehåller flera delar, dels handlar det om mäklaransvaret dels om säljaransvaret. 1. Fastighetsmäklarens ansvar 1.1 Det normala är att en fastighetsmäklare inhämtar uppgifter om fastigheten från sin uppdragsgivare och från Lantmäteriet. Han [...]

Illojal konkkurrens
  • måndag 4 maj, 2015

Frågan:

Jag driver sedan flera år ett konsultbolag (Konsultbolaget) tillsammans med en partner ( 50/50 ägande). Vi har haft vårt dagliga arbete och inkomst från en företag (Kundföretaget) där vi också varit delägare tillsammans med två andra. I jan 2013 förvärvade [...]

Zacharias svarar:

Hej och tack för dina frågor! Företagsform Det framgår inte av omständigheterna i vilken bolagsform som verksamheten drivs och jag antar därför att fråga är om ett aktiebolag, även om två personer, som det nu är fråga om, givetvis även [...]

Störande grannar?!
  • lördag 28 mars, 2015

Frågan:

Jag bor i en lägenhet och min ena granne festar varenda helg och ganska ofta även mitt i veckan. Detta stör mig väldigt mycket då jag inte får sova ordentligt. Vad kan jag göra?

Zacharias svarar:

Hej och tack för din fråga! Oavsett om du bor i en hyres-/bostadsrätt så måste du acceptera sådant ljud som hör till ett normalt liv även om det kan vara störande, dock utgör festande i hög omfattning en sådan inte [...]

Parkeringsplats
  • lördag 21 mars, 2015

Frågan:

Min hyresvärd har höjt hyran för min parkeringsplats som jag har haft i tio år. Avgiften har inte tidigare höjts under dessa år. Jag fick reda på höjningen genom avin för första kvartalet där det framgår av specificeringen att just [...]

Zacharias svarar:

Garage utgör ”del av hus” enligt hyreslagens mening (Carport torde däremot falla utanför).[1] Beroende på var p-platsen är belägen kan därmed hyreslagstiftningen bli tillämplig. För det fall att p-platsen inte finns i ett garage, torde inte hyreslagen gälla. Svaret nedan varierar [...]

Kallelse till styrelsemöte
  • måndag 16 mars, 2015

Frågan:

Hej, vi har delade meningar i styrelsen om oegentligheter skett i aktiebolaget och jag vill att ordföranden kallar till extra styrelsemöte så vi får diskutera frågan och eventuellt fatta beslut om en extra revision. Vem kan kalla till ett extra [...]

Zacharias svarar:

Enligt 8 kap. 17 § Aktiebolagslagen (2005:551), i det följande ABL, har en styrelseordförande till uppgift att bland annat leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. I denna uppgift ligger ett ansvar för att samtliga ledamöter och [...]

Är konkurrensklausuler i anställningsavtal giltiga?
  • måndag 9 mars, 2015

Frågan:

Min arbetsgivare vill att jag skriver på ett avtal med en konkurrensklausul som säger att jag inte får engagera mig i någon verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, direkt eller indirekt, under två år från det att jag slutat min anställning. [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Utgångspunkten i svensk rätt är att en arbetstagare, efter att anställningen har upphört, i princip fritt får bedriva konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om konkurrensklausuler, vilka begränsar arbetstagarens möjligheter [...]

Återbetalning av lokalhyra
  • fredag 6 mars, 2015

Frågan:

Jag och en affärskontakt till mig, kom muntligen överens om att jag skulle få hyra in mig på hennes lokal. Som betalning skulle jag betala hälften av influtna kursavgifter på deltagarna i de kurser som jag bedrev i lokalen. Tyvärr [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Du är berättigat till skälig nedsättning av hyran för tid då Du inte kan nyttja hyresobjektet (se t.ex. 12 kap. 11 och 16 §§ jordabalken). Det är en allmän princip att om den ena parten inte [...]