Since 1949

Avtalsbrott

Frågan:

Hur angriper man ett företag som inte håller vad det lovar?

Jag och min man har flyttat in till ett nybyggt hus. Innan byggnationen behövdes det göras mark-arbeten. Vi ingick då avtal med företaget som sålde tomten till oss om att detta skulle leverera fyllnadsmassor till tomten. Företaget levererade aldrig vad som avtalats vilket resulterade i att vi fick köpa in massorna själva. Arbetet blev försenat och allt blev också dyrare än vad vi hade räknat med. Vad kan vi göra för att gå vidare?


Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist som kommer ge dig fortsatt vägledning om hur du bör gå vidare med tvisten. Då det rör sig om ett avtalsbrott kommer tvisten att tas upp i allmän domstol om du vill driva dina krav vidare mot entreprenören. Den risk som finns är att om du skulle förlora så kommer du att behöva svara för motpartens rättegångskostnader helt eller delvis.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du vill ta ärendet vidare.

Comments are closed.