Since 1949

Hävning av köp av en bostadsrätt

Frågan:

Vilka konsekvenser får det om jag häver ett köp av bostadsrätt dagen efter köpet?


 

 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

En sådan hävning kan innebära obefogat kontraktsbrott om avtalet inte innehåller några hävnings-grundade villkor som köparen brutit mot. Vidare kan kontraktsbrott föreligga om inga undantag från avtalets giltighet p.g.a. allmänna avtalsrättsliga principer är tillämpliga eller om köparen inte har brutit mot köplagen. I sådana fall skulle köparen ha rätt till skadestånd p.g.a. ditt kontraktsbrott. Enligt 34 § första stycket köplagen har köparen rätt att kräva fullgörelse av köpet, d.v.s. en rätt att hålla fast vid köpet och att detta genomförs. Det finns undantag från säljarens fullgörelseansvar; dock tillämpas dessa restriktivt. Att notera är att det ofta finns kontraktsvillkor som under vissa betingelser grundar återgång av köpet, varvid vardera parternas prestationer ska återgå utan att någondera parten äger rätt att kärva den andre parten på skadestånd. Hävning och återgång är alltså inte samma sak.

 Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.