Since 1949

Juridisk person

Frågan:

Vad är en juridisk person?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Till att börja med kan konstateras att ett företag kan vara en juridisk person som har egen rättskapacitet, d.v.s. den har rättigheter och skyldigheter, och kan ingå och teckna avtal. Juridiska personer är handelsbolag, kommanditbolag och dödsbon samt aktiebolag.

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras på Bolagsverket. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder. Kommanditdelägaren svarar endast svarar för sin insats. Vanligen 1 000 kronor.

Dödsbon är lite speciella inte minst på grund av den arvsrättsliga dimensionen och svaret rörande dödsbon, får därför stanna vid denna anmärkning.

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, inte har något personligt ansvar för företagets skulder med undantag för skatter och sociala avgifter. I praktiken är det dock vanligt att banker m.m. kräver säkerhet av företagets ägare. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats. Den som ska starta upp och bedriva näringsverksamhet på ett säkert sätt, bör således överväga aktiebolagsformen, men det aktiebolagsrättsliga regelverket uppställer också en hel del krav.

Det ska här noteras att en enskild firma inte är en juridisk person, varför du som fysisk person ansvarar för företagets skulder.

Vill du ha vidare hjälp bistår Zacharias Advokatbyrå gärna.

Comments are closed.