Since 1949

Kallelse till bolagsstämma

Frågan:

Vad gör man som aktieägare vid för sent gjord eller ännu inte verkställd kallelse till årsstämma?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Enligt 7 kap. 17 § aktiebolagslagen (ABL) föreligger en kallelseplikt. Det är styrelsen som ska sammankalla till bolagsstämma. Kallelse ska som regel ske inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, 7 kap. 10 § ABL. Om stämma som ska hållas enligt ABL, bolagsordningen eller bolagsstämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, ska Bolagsverket på ansökan av styrelseledamot, VD, revisor eller aktieägare genast på bolagets bekostnad sammankalla stämman. Med andra ord kan man vända sig till bolagsverket med en ansökan om att bolagsverket ska samman-kalla till stämma.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Zacharias Advokatbyrå.

Comments are closed.