Since 1949

Muntligt eller skriftligt avtal?

Frågan:

Hur säkert är det att ingå muntligt avtal?


 

Zacharias svarar:

Enligt 3 § andra stycket avtalslagen gäller att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. De krav som finns för avtalsslutande är att ett anbud lämnas som sedan accepteras av motparten.

Det finns dock lite problematik med muntliga avtal som framför allt handlar om bevissvårigheter om vad som har och inte har avtalats. Hur ska man göra när man kanske har avtalat om att bygga en veranda men inte avtalat om när arbetet ska börja och när det ska vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning.

Som regel har skriftliga villkor företräde framför muntliga villkor men om bevisningen är tillräcklig för att styrka att parterna muntligen kommit överens om någonting annat, ja då gäller det muntliga villkoret vanligtvis framför det skriftliga villkoret.

Vi på Zacharias Advokatbyrå hjälper dig gärna att författa ett skriftligt avtal eller ge dig råd i hur du författar ett själv.

Comments are closed.