Since 1949

Om handpenning vid köp

Frågan:

Har man rätt att få tillbaka sin handpenning?

Jag har skrivit på ett avtal som rör köp av en rörelse. Därefter har jag lämnat handpenning. Tyvärr fick jag inga lån på banken varför jag inte kunde slutbetala resten av summan. Har jag rätt att återfå hand-penningen?


Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Svaret är beroende av dels om du och säljaren skrev ett handpenningavtal eller inte, och vad som reglerats i detta, dels vad ni kommit överens om i övrigt, t.ex. att köpet är beroende av att du fick lån (svävarvillkor), dels om det reglerats vad som ska ske med handpenningen i händelse av t.ex. en åter-gång av köpet. En handpenning har bl.a. till syfte att förhindra att säljaren säljer till någon annan under viss tid eller att ”låsa” ett köp i avvaktan på att olika villkor ska uppfyllas m.m.

Om det inte finns någon reglering alls om handpenningen mellan dig och säljaren så gäller som huvud-regel att säljaren har rätt att nyttja handpenningen till att täcka sina kostnader. Hur man ska förfara vid eventuellt överskott är dock en helt annan fråga.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.