Since 1949

Övergång av äganderätt

Frågan:

När övergår äganderätten?

Kan en brygga som från början anlagts av en person med tiden övergå i någon annans ägo över tid därför att denna person i hans eller hennes anletes svett bytt ut planka för planka när så behövts?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Svaret på frågan är att ja risken finns. Men man ska inte ta det för givet att bara för att man börjar snickra på någon annans egendom så kan man med tiden förvärva äganderätten av sagda egendom ”bara så där”. Men det finns anledning för dem som tror sig äga ett hus, eller en brygga eller annan lös egendom, men som inte har sett till denna på många många år, att kontrollera egendomen. Det finns också anledning att överväga om man löpande år för år, ska godta att grannen byter ut skadade delar på t.ex. en brygga, hur vällovligt syftet än må vara. Om du läser vår blogg här: http://bit.ly/1yUJHog så får du ett mer utförligt svar på frågan.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.