Since 1949

Störande grannar?!

Frågan:

Jag bor i en lägenhet och min ena granne festar varenda helg och ganska ofta även mitt i veckan. Detta stör mig väldigt mycket då jag inte får sova ordentligt.
Vad kan jag göra?

Zacharias svarar:

Hej och tack för din fråga!

Oavsett om du bor i en hyres-/bostadsrätt så måste du acceptera sådant ljud som hör till ett normalt liv även om det kan vara störande, dock utgör festande i hög omfattning en sådan inte beskaffenhet som inte behöver tillåtas.

Initiala åtgärder

När du bor i en hyres-/bostadsrätt är det bäst att först och främst prata med grannen som har dessa störande fester. Det är möjligt att denne inte är medveten om att festandet faktiskt stör dig. Hjälper inte kommunikationen direkt med grannen så bör du kontakta hyresvärden och berätta om bekymret. Bor du i en bostadsrätt ska du kontakta styrelsen. Var noga med att skriva ner de tillfällen som du blir störd av grannen, och vid vilka tidpunkter detta sker. Detta stärker trovärdigheten i dina påståenden och i fall det skulle leda till en tvist har du dokumentation över händelserna. Så snart hyresvärden och styrelsen fått underrättelse om problemen så har de en skyldighet att lämna en tillsägelse till den störande grannen om att festandet genast måste upphöra, en så kallad rättelseanmaning. De bör också utreda störningarna och prata med de inblandade i samband med detta. Kanske är fler grannar än du störda av festandet? Även socialnämnden i er kommun ska underrättas om dessa störningar i fall att hyresvärden eller styrelsen har vidtagit åtgärd. Skulle dock hyresvärden, trots skyldighet, inte agera efter att du bett om det, så kan du ansöka till hyresnämnden som i sin tur kan besluta om att hyresvärden ska ingripa mot den störande hyresgästen. Efter att du anmält hos hyresvärden eller styrelsen så kan det även berättiga dig till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, alternativt nedsatt avgift för dig i en bostadsrättsförening.

Allvarlig störning

Allt detta kan bara genomföras om det som stör dig är så pass allvarliga att de kan klassas som störning enligt lagen. Vad är då definitionen av störning enligt lag?

Hyresregleringen finner vi i hyreslagen (HL) som finns i 12 kap. jordabalken, och för en bostadsrättshavare finns regleringen i bostadsrättslagen (BRL). Grundförutsättningen är att en hyresgäst inte får orsaka varken värden eller andra hyresgäster olägenhet. Detsamma gäller för bostadsrättshavaren. I 25 § HL respektive 7 kap. 9 § BRL beskrivs störningar som att en hyresgäst respektive bostadsrättsinnehavare ska se till att de i omgivningen (de kringboende) inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars kan försämra bostadsmiljön som inte skäligen bör tålas. För att få reda på vad som inte skäligen bör tålas får man se till allmän uppfattning. Detta kan vara exempelvis hög musik, omfattande spring i trapphuset, långvariga duschar under natten eller annat klandervärt beteende. Som tidigare nämnt är normalt familjeliv tillåtet, men det ska inte vara onormala olägenheter. Hänsyn kan inte tas till personer som är ”känsligare än normalt”, och på dagen får man räkna med en del rörelse i fastigheten, men du ska självklart få sova ostört om nätterna! (Se prop. 1992/93:115 s. 30).

Förverkande

Om det är mycket grova störningar under en längre period så kan din störande granne bli av med sin hyresrätt eller bostadsrätt. Detta framgår av 42 § HL (se p. 6) samt 7 kap. 18 § BRL. Förutsättning för sådant förverkande är att hyresgästen eller bostadsrättshavaren inte vidtar rättelse efter tillsägelse. Om det rör ett hyresavtal så kan störningarna även resultera i en förlängningstvist enligt 46 § HL. Detta berör dock snarare hyresvärden än dig som hyresgäst.

Skulle du finna det obekvämt att tala med den grannen som stör dig så finns det störningsjour att tillgå. Dessa kan du ringa om en livlig fest pågår som besvär dig. Störningsjouren besöker då din fastighet och talar med den störande grannen. Därefter lämnar de skriftlig dokumentation som kan användas som underlag vid ett eventuellt ärende.

Nedsättning av hyran eller avgiften

Det är möjligt att i vissa synnerligen besvärliga fall få sin hyra eller avgift reducerad. Detta bekräftas i ett fall från Hovrätten för övre Norrland den 20 maj 1982 DT 1029/1983. En hyresgäst hade blivit störd av grannens festande som skedde varje helg och flera gånger i veckan. Störningarna bestod även i slagsmål samt att mycket onyktra personer befanns i trapphuset, vilket ledde till att polis fick tillkallas vid två tillfällen. Även om hyresvärden var medveten och försökt vidta åtgärder mot den störande hyresgästen så ansågs detta inte vara tillräckligt, och den anmälande grannen fick nedsättning av hyran från dess att första anmälan till hyresvärden skedde, till dess att samma person avflyttade från sin lägenhet.

Då det rör bostadsrätt så har styrelsen det främsta ansvaret för boendemiljön. Kan inte styrelsen upprätthålla miljön, vilket omfattande störningar innebär att de inte kan, så har men uppstått i bostadsrättshavarens nyttjanderätt, 7 kap. 4 § BRL. Genom en hänvisning till 2 § i samma kapitel så kan då bostadsrättshavaren få nedsatt avgift.

Störningsdagbok 

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att du för störningsdagbok över de tillfällen du blivit störd för att ha stöd, även dina grannar som blir påverkade bör skriva ned vid vilka tillfällen störningen skett. Vad som också är viktigt att komma ihåg är att om du startar ett ärende så kan du, och övriga berörda grannar, behöva ställa upp och vittna i en eventuell rättegång. Om ingen finner sig manad att göra detta så är det oftast ingen mening med att gå vidare med ett ärende, eftersom domstolen då inte kommer kunna avgöra målet till er fördel. Var därför fast med din ståndpunkt innan ett eventuellt ärende dras igång.

Vi på AB Zacharias Advokatbyrå biträder fastighetsägare i olika frågor som bl.a. rör den här sortens problem. Om din hyresvärd eller styrelsen i din förening är i behov av vår juridiska expertis är de välkomna att höra av sig till advokatbyrån.

Lycka till!

Comments are closed.