Sedan 1949

Juridik för bostadsrätter

Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlemmar i denna förening. Zacharias® biträder flertalet bostadsrättsföreningar.

De frågor som ofta handläggs av våra jurister är uppsägning av lokalhyresgäster för villkorsändring eller avflyttning, frågor om vad som är tillståndspliktig ombyggnation eller inte, entreprenadarbeten på fastigheten m.m. Zacharias®


biträder också bostadsrättsföreningar med att upprätta eller modifiera deras stadgar.

Vårt dagliga arbete med juridik för bostadsrätter

Våra jurister företräder även enskilda bostadsrättsköpare eller säljare, och då handlar det vanligtvis om fel i köpt bostadsrätt och talan om prisnedsättning eller skadestånd.

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies