Sedan 1949

Fel i fastighet eller bostadsrätt

Frågeställningar rörande fel och brister i förvärvad fastighet och bostadsrätt är vanligt förekommande på Zacharias® och något våra jurister är särskilt kunniga inom.

Beträffande fast egendom har en köpare enligt 4 kap. 19 § jordabalken en mycket sträng undersökningsplikt. Vid fel har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen eller hävning enligt 4 kap. 12 § jordabalken om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Våra kunder är ofta – utöver säljare eller köpare – även förmedlande fastighetsmäklaren eller den besiktningsman som, i förekommande fall, inför förvärvet utfört en besiktning av köpeobjektet.

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies