Sedan 1949

Juridik för hyresrätter

Hyresrättens regelsystem är mycket omfattande och i stora delar tvingande till hyresgästens förmån. Hyresavtalen har en stor social betydelse där hyresgästens skyddsbehov är i fokus. Zacharias® har gedigen expertis och erfarenhet inom det hyresrättsliga området, både vad gäller kommersiella förhållanden och bostadslägenheter.

Vårt dagliga arbete med juridik för hyresrätter

Vi företräder flera hyresvärdar i Stockholmsområdet och våra jurister arbetar dagligen med frågor rörande t.ex. uppsägning för avflyttning och villkorsändring, omförhandling av hyresvillkor, förverkande- och skadeståndstvister etc.

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies