Sedan 1949

Juridik för fastighetsmäklare

Zacharias® anlitas regelbundet av fastighetsmäklare och våra jurister har särskilda insikter i de regelverk som kringgärdar mäklarverksamhet.

Vi företräder fastighetsmäklare i såväl disciplinärenden som i tvister i allmän domstol och bistår även med högkvalitativ rådgivning inom praktiskt taget alla typer av mäklarrättsliga frågeställningar.

Fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed

Enligt 8 § i fastighetsmäklarlagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed är inte något statiskt begrepp och dess innehåll är inte för alltid givet, utan förändras över tid inte minst under påverkan av disciplinnämndens praxis. Att agera ombud för fastighetsmäklare ställer därför särskilda krav på att ombudet följer rättsutveckling inom disciplinnämnden, och på området i övrigt, vilket är en självklarhet för samtliga jurister på Zacharias®.

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies