Följ oss

Sedan 1949

FÖRÄNDRINGAR

Stockholm den 21 december 2021

Tack alla för det förtroende ni visat mig och min verksamhet!

Året som gått, har i likhet med så mycket annat i vårt samhälle, påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Vi tycks aldrig bli kvitt eländet och får ställa in oss på ännu en sjukdom i raden av många som vi får löpande måste behandla med medicin.

Många av advokatbyråns följare och klienter genom åren har noterat verksamhetens utvecklingen under de drygt 30 år som passerat sedan mitt inval i Sveriges Advokatsamfund. Advokatbyrån har haft sina lokaler på Tantogatan på Söder, Snårstigen på Lidingö, Majorsgatan på Östermalm, på Kungsbroplan, på Sveavägen och på Skeppsbron för att numera och slutligen ha sin verksamhet på Karlbergsvägen i Vasastan. Anställda har kommit och gått och varierat till antalet över tid.

Pandemin medförde för verksamheten en hel del omprioriteringar såväl vd gäller lokalbehov som anställda. Tiden har nu kommit inför ännu en förändring, föregående den stora slutliga, pensioneringen om några år.

Sedan mitt inval 1991 i Sveriges Advokatsamfund, för mer än 30 år sedan, har jag sett hur Advokatsamfundet förändrats i sådan utsträckning att jag inte längre känner igen mig. Politiska och populistiska budskap som inte överensstämmer med andra ledamöters åsikter har publicerats i eskalerande omfattning. Den ojämna fokuseringen på rättsområden jag inte varit verksam inom är att beklaga. Ett disciplinärt förfarande där beslut saknar tydliga motiveringar för att inte tala om att Advokatsamfundet tydligen anser sig kunna gå emot domar från svenska domstolar, som uttryckligen säger att en viss omständighet inte strider mot vägledande regler om god advokatsed. Inom andra rättsområden som t.ex. entreprenadrätten har domstolarna tydligt markerat att inga rättsområden är fredad mark. Alla är bundna av en rättskraftig dom men tydligen anser sig inte Advokatsamfundet behöva respektera detta. Om inte Advokatsamfundet respekterar domstolarna varför ska då någon, advokater eller andra, respektera Advokatsamfundet?

Advokatsamfundet lever också i den med förlov sagt, naiva uppfattningen att höjer man straffavgiften till drakoniska 250 000 kronor, så bidrar det till en bättre status bland allmänheten. Respekt förtjänar man och inga straffavgifter i världen kan förändra det. Till detta kommer den anmärkningsvärda situationen att medan de flesta personer i vårt land, kan överklaga en dom eller ett beslut, så kan i princip aldrig en advokat överklaga en varning eller en erinran från Disciplinnämnden inom Sveriges Advokatsamfund. Till och med fastighetsmäklare har möjlighet att överklaga sin Disciplinnämnds beslut som går dem emot. Skråtänkandet och rädslan för transparens är frustrerande.

Titeln "Advokat" har betytt väldigt lite för mig, mer för andra skulle jag tro. Många förstår inte heller skillnaden mellan en advokat och en jur. kand. Utbildningsmässigt är det ingen skillnad, båda har samma universitetsutbildning. De kunder som genom åren begärt mitt biträde och efterfrågat mina råd, har i stort sett regelmässig, kontaktat mig på rekommendation.

Titeln är förvisso skyddad i lag men detta kommer till ett pris, Advokatsamfundet är Statens "gisslan" vilket inte minst märks i de låga rättshjälpsersättningarna. Jag arbetar dock inte med allmän rättshjälp. Orsakerna till att jag stannat kvar i Advokatsamfundet så här många år är främst två – försäkringsskyddet och omsorgen av mina anställda som ville söka sig in till Advokatsamfundet. Det finns alternativa försäkringslösningar och anställda har jag inga.

Därför har undertecknad begärt mitt utträde ur Sveriges Advokatsamfund från årsskiftet. Därefter kommer verksamheten i tillämplig omfattning att fortsätta under samma namn, som varit ett registrerat varumärke under många år ZACHARIAS®. Jag blir, för att använda mig av ett politiskt uttryckssätt, en juridisk vilde, utan några andra lojaliteter än mina kunders intressen.

Titeln har aldrig definierat mitt arbete utan det är min utbildning, mitt kunnande och min erfarenhet. Dessa ting står alltjämt till mina klienters förfogande och ingen titel i världen kommer att förändra det!

Med detta får jag önska er alla, riktigt;

GODA HELGER!
Claude D Zacharias

Kommentarer är stängda.Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies