Följ oss

Sedan 1949

Högsta Domstolens beslut 2017-11-24, målnr T 4435-16

Högsta domstolen har den 24 november 2017, i plenum, fattat följande beslut:
”Högsta domstolen förklarar att kränkningsersättning som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen och att ersättning för sveda och värk som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst.”

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies