Since 1949

Category: Affärsjuridik

Styrelsens generella skadeståndsansvar i aktiebolag m.m.

1. Inledning Med ansvaret för annans egendom, följer i regel ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsrätten. Ett sådant ansvar kan begränsas i lag eller genom avtal. I vissa fall krävs till exempel uppsåt eller grov oaktsamhet. I aktiebolag kan bland annat stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör hållas ansvariga för skador som vållats bolaget eller andra, […]

Övergripande redovisning av vissa fall rörande styrelsens ansvar i ett aktiebolag

1. Inledning Under åren som gått har jag under min yrkesgärning noterat hur många gärna slagit sig för bröstet när de talat om sina olika styrelseuppdraget i olika aktiebolag, särskilt i publika sådana. Jag kan förstå att en ledamot som väljs in i en styrelse är stolt över att komma i fråga men alltför många […]

Vad är ocker!

Många känner knappt till  betydelse av ordet ocker, och de som gör det förknippar det med oskäligt hög ränta, dvs. en fråga om pengar s.k. kreditocker. Dock är termen mer vidsträckt än så. Andra typer av ocker brukar kallas för sakocker. Beteckningen sakocker kan dock diskuteras då den avser t.ex. uthyrning av bostad, medverkan vid […]

Är en laglig arbetstagarstrejk befrielsegrund?

Är en arbetstagarstrejk befrielsegrund eller inte? Svaret på frågan om en laglig strejk är Force majeure dvs. en befrielsegrund, synes med nej besvaras av EU-domstolen.1) Befrielseklausuler (force majeure) kan vara mer eller mindre omfattande. I dessa pandemi-tider kan finns skäl som talar för att avtal bör förses med t.ex. en befrielse på grund av leveransförseningar […]

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen Claude D Zacharias Vad har det med juridik att göra kan man då fråga sig? Jag hör onekligen numera till den gamla skolan och ser saker i ett för många otidsenligt ljus. Frågan som bör ställas är dock om det är bra eller dåligt. Allt var inte bättre […]

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen

Vestis virum reddit eller kläderna gör mannen Claude D Zacharias Advokat Vad har det med juridik att göra kan man då fråga sig? Jag hör onekligen numera till den gamla skolan och ser saker i ett för många otidsenligt ljus. Frågan som bör ställas är dock om det är bra eller dåligt. Allt var inte […]

En ny lag om företagshemligheter

Rätten till ”knowhow” som affärsjuristerna kallar företagshemligheter, handlar ej sällan om betydande värden. På en helt annan nivå har vi länders spionage på andra länders militära och civila installationer. I grund och botten handlar det om samma sak; att utnyttja andras investeringar i kapital och arbete för att därigenom själv till en begränsad insats kunna […]