Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Affärsjuridik

Teckna ett kompanjonsavtal!

Teckna ett kompanjonsavtal! Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Högsta domstolens avgörande 2016-06-20, mål nr T 3593-14, är ett typexempel på hur viktigt det är att reglera delägares mellanhavanden när man driver verksamhet gemensamt, oavsett juridisk form. I det aktuella fallet handlar det om två delägare i ett handelsbolag. Handelsbolaget försattes i konkurs som […]

När utländsk rätt ska tillämpas av svensk domstol men innehållet i utländsk rätt förblir okänt

När utländsk rätt ska tillämpas av svensk domstol men innehållet i utländsk rätt förblir okänt Advokat Johannes Marszalek Det förekommer att en svensk domstol, i tvister med internationell koppling, har att tillämpa utländsk rätt. Det förekommer också att innehållet i utländsk rätt, i de delar som är relevanta för tvisten, av olika anledningar förblir helt […]

Var varsam med konkurrensklausulerna!

1. Inledning 1.1 Arbetsdomstolen kom i sin dom, 2015-02-11 , 8/15, mål nr B 102/14[1] nyligen fram till att en konkurrensklausul mellan en revisor som slutat sin anställning och den stora revisionsfirman var oskälig enligt 38 § avtalslagen. Vi talar här om en revisor som var kontorschef och tillsammans med sin far revisorsfirmans enda representanter […]

Integrationsåtgärder och integreringsvillkor

Integrationsåtgärder och integreringsvillkor 1. I den infekterade debatten om språktest för invandrare och frågan om de ska ges ett permanent uppehållstillstånd utan "väntetid", har nu Generaladvokaten föreslagit EU-domstolen utformningen av en dom (målet P, och S mot Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen) efter en begäran om förhandsavgörande […]

Principen om ansvarsgenombrott

Utgångspunkten för frågan om principen om ansvarsgenombrott är att en aktieägare normalt inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser (jfr l kap. 3 § aktiebolagslagen). Bestämmelsen lyder: I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I 25 kap. 19 § finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidationsskyldighet […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies