Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Arvsrätt

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Uppsägning eller överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

Uppsägning eller överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Vi ska alla en gång dö. Men vilka rättigheter har ett dödsbo i förhållande till hyresvärden? Vilka möjligheter har närstående till den avlidne att överta hyresrätten? Vad händer om det inte finns några efterlevande till den avlidne? 2. Dödsboet vill säga upp […]

Tolkningsregeln i 11 kap. 8 § Ärvdabalken

Tolkningsregeln i 11 kap. 8 § Ärvdabalken Advokat Claude D Zacharias och jur.kand. Jenny Andersson 1. Tolkningsregel En sällan tillämpad bestämmelse är 11 kap. 8 § Ärvdabalken (”ÄB”). Bestämmelsen är en tolkningsregel som presumerar att en testator inte vill låta sin före detta maka eller sambo, ärva – en tolkningsregel som inte är given om […]

Skriv ditt testamente nu eller ångra dig när det är för sent!

Vikten av att skriva tydliga testamenten – en fråga om efterarv Skriv ditt testamente nu eller ångra dig när det är för sent! Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund Den 1 juni 2016, mål nr T 515–15, prövade Högsta domstolen en arvsrättsliga fråga. Två makar skrev ett s.k. inbördes testamente genom vilket de förordnade att […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies