Sedan 1949

Kategori: Entrepreandjuridik

ÄTA-arbeten och tidsförlängning samt reformatio in pejus

Ett nyligen publicerat avgörande från Hovrätten över Nedre Norrland (dom 2022-01-14, mål nr T 204–20), berör det som så ofta, alltför ofta, leder till tvister vid entreprenader, nämligen ändrings– och tilläggsarbeten, s.k. ÄTA och därav föranledda behov av tidsförskjutning. Som en extra bonus berörs också den processrättsliga principen om reformatio in pejus. 1. Bakgrund 1.1 […]

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies