Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Entrepreandjuridik

Ett fel som inte alltid är ett fel och när bedömningen kan variera från tid till annan

1. Inledning 1.1 Rubriksättningen indikerar något som kan tyckas typiskt för juridiken som sådan. Det finns sällan något som är svart eller vitt. Under studietiden skojade vi friskt om ”å den ena sidan och å den andra sidan”. 1.2 Högsta domstolens dom 2016-05-11, mål nr T 6237-14 är måhända ett exempel på hur en fråga […]

Preskription rörande fordran avseende ändrings- och tilläggsarbeten.

Klicka här: SveaH_2014-09-17_mål_T_5074-13_Preskription_ÄTA

Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning

Artikeln som kan läsas genom att klicka på länken till särtyrcket i PDF, publicerades första gången i Juridisk Tidskrift 2013/14 nr 4. JT_sartryck_Reklamationsplikt  

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies