Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Fastighetsmäklarjuridik

Avskedad fastighetsmäklare

Avskedad fastighetsmäklare Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Advokat 1. Inledning Författaren har genom åren publicerat böcker, bl.a. en lagkommentar, och skrifter avseende fastighetsmäklare och de olika fastighetsmäklarlagarna sedan slutet av 1980-talet. Fastighetsmäklare får klä skott för många saker och enligt författarens mening beror detta på ett politiskt ställningstagande om att en fastighetsmäklare är en […]

Ännu en dom om inhibition, Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17

Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17 Ännu en dom om inhibition Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning I tidigare inlägg (den 10 oktober 2016 respektive den 8 maj 2017) har två avgöranden om inhibition i bygglovsärenden berörts. Återigen har nu Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (”MÖD”) prövat förutsättningarna för […]

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning Det byggs löpande till och från här i vårt avlånga land och möjligheterna att överklaga är generösa säger många, till och med för generösa. Men en fråga som varit oklar är om det går att begära inhibition innan ett s.k. startbesked […]

Fastighetsmäklare och förbudet mot förtroenderubbande verksamhet

Fastighetsmäklare och förbudet mot förtroenderubbande verksamhet Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning En mäklare varnades för att han samtidigt som han utförde ett förmedlingsuppdrag även åtog sig ett sidouppdrag. Flera frågeställningar aktualiserades på grund av den aktuella fastighetsförmedlingen och mäklarens hantering av densamma. Denna artikel är dock begränsad till frågan om förtroenderubbande verksamhet. Kammarrätten avgjorde […]

SvJT 1995 s. 525 Om mäklarlagens krav på boendekostnadskalkyl

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 1995 s. 523, klicka här: sartryck

SvJt 1997 s. 859 Två HD-avgöranden om fastighetsmäklares ansvar rörande återgångsklasuler

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 1997 s. 859, klicka här: sartryck

SvJT 2000 s. 402, Fastighetsmäklarens rätt till ersättning – något om självsäljarpaket

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 2000 s-402 klicka här: sartryck

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt Advokat Claude Zacharias Många människor tror att köp av bostadsrätt kan genomföras genom en muntlig överenskommelse. Fastighetsmäklare förväntas känna till att endast ett av båda parterna skriftligen överenskommen överlåtelse av bostadsrätt, utgör ett juridiskt bindande köp av bostadsrätt. Allmänna reklamationsnämnden prövade en fråga med denna innebörd och konsekvens […]

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning Advokat Johannes Marszalek När en bostadsrätt förmedlas till en konsument är mäklaren skyldig att tillhandahålla en skriftlig beskrivning av bostadsrätten i en s.k. objektsbeskrivning. I 18 § fastighetsmäklarlagen anges att objektsbeskrivningen bl.a. ska innehålla uppgift om ”upplåten mark”. Däremot anger inte lagtexten i 18 § något om […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies