Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Fastighetsmäklarjuridik

Två mäklare och en provision

Två mäklare och en provision Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har nyligen, den 17 december 2015, avgjort ett mål om mäklarprovision, mål nr T 6412-13. Målet handlade om en kommersiell förmedling men Högsta domstolen tillämpade avtalsrättsliga principer på själva frågan om ett uppdragsavtal träffats eller inte, och gjorde därvid samma bedömning […]

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad - Epilog.

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad. Epilog Claude Zacharias Advokat 1. Bakgrund Den 15 och den 22 mars 2014 skrev författaren om köparen (Malin) som tvingades betala två gånger för sin fastighet. I den senare bloggen beskrev författaren den i målet förekommande juristens (CW) ansvar mot köparen. Författaren anförde […]

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad - del 2

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad Advokat Claude D Zacharias Del 2 av 2 1. Inledning 0.1 Den 26 februari 2015 visade SvT+[1] ett inslag om en köpare ”Malin” som dessvärre fick betala för sin fastighet två gånger, låt vara att den andra gången handlade det om att betala säljarens […]

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad Advokat Claude D Zacharias Del 1 av 2 0. Inledning 0.1 Den 26 februari 2015 visade SvT+[1] ett inslag om en köpare ”Malin” som dessvärre fick betala för sin fastighet två gånger, låt vara att den andra gången handlade det om att betala […]

SvT 1 Plus 2015-02-27, Köparen tvingades köpa huset två gånger

http://www.svt.se/plus/se-program/plus-avsnitt-2

Fortsatt svårt att vinna skadeståndsmål mot fastighetsmäklare

1. Inledning 1.1 Göta hovrätts dom 2015-02-09, mål nr T 465-14, belyser hur svårt det är att vinna framgång med skadeståndskrav mot fastighetsmäklare. Kravet på adekvat kausalitet (orsakssamband) mellan vårdslöshet och skada tycks utgöra ett nästintill oöverkomligt hinder i sammanhanget. 2. Bakgrund 2.1 I det aktuella fallet var det fråga om en mäklare som, trots vetskap […]

En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision, JT 2014-15 NR 1

Läs mer här: En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14

Tankar kring Svea hovrätts dom i mål B 4377-14

Uppdragsavtal genom konkludent handlande

 1. Inledning Kommersiella fastighetsförmedlingar ser sällan domstolarnas ljus men det händer och Svea hovrätts dom 2014-01-21, mål nr T 11432-12, är ett exempel på det. Målet rörde frågan om ett dödsbo skulle betala mäklarprovision till ett företag (rätteligen handlade det om en fysisk person som överlåtit sitt provisionskrav till sitt företag) avseende nämnda försäljning och […]

Kommunalt vatten

Claude Zacharias Ett intressant ärende rörande en fastighetsförmedling prövades av ARN 2014-03-24, änr 2013-10241.  1. Bakgrund Bakgrunden är att enligt en objektsbeskrivningen avseende en fastighetsförmedling under april 2013, skulle fastigheten ha kommunalt vatten och avlopp. Det visade sig emellertid att fastigheten hade en s.k. kombinerad avloppsanläggning, där avloppet är kopplat till en trekammarbrunn vars ledning […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies