Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Fordringsrätt

En doms rättskraft

1. Inledning Under mina drygt 30 år som yrkesverksam har jag många gånger sagt att processrätten stjälper eller hjälper mer ofta än den materiella rätten som sådan. Frågor rörande t.ex. en doms rättskraft är inte alltför vanliga, men nyligen meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd (mål nr Ö 2576-20) som handlar om just rättskraftens räckvidd (se 17 […]

Några spörsmål om avkastningsränta och dröjsmålsränta

Avkastningsränta – är en analogisk tillämpning motiverad med hänsyn till avkastningsräntans syfte?   Jur. kand. Jenny Andersson .  Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-17. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […]

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation av Advokat Claude D Zacharias (Artikeln publicerades i Dagens Juridik 2017-04-06) Kontakta våra jurister 1. Inledning Vän av gammaldags uppfostran och tillhörande den generation som uppskattar när män håller upp dörren för en kvinna och uppskattande ser på romantiska filmer med chevalereska förtecken blir man allt för ofta förfärad över […]

Förseningsvite

Förseningsvite Svea hovrätts dom 2016-11-30, mål nr T 526-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Fordran angående förseningsvite Svea hovrätts dom 2016-11-30, mål nr T 526-16, handlade om förseningsvite och förtjänar att uppmärksammas då det finns en del intressanta aspekter på vite och skadestånd. Entreprenören (”E”) erhöll i uppdrag av beställaren (”B”) att som sidoentreprenör utföra […]

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott?

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott? Advokat Johannes Marszalek En självklar utgångspunkt är att gäldenären är skyldig att reglera sin skuld till borgenären. Däremot kan borgenären, på grund av bl.a. reglerna om preskription, förlora sin rätt att få betalt om borgenären förhåller sig passiv under alltför lång tid. Den generella preskriptionstiden enligt preskriptionslagen […]

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad - Epilog.

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad. Epilog Claude Zacharias Advokat 1. Bakgrund Den 15 och den 22 mars 2014 skrev författaren om köparen (Malin) som tvingades betala två gånger för sin fastighet. I den senare bloggen beskrev författaren den i målet förekommande juristens (CW) ansvar mot köparen. Författaren anförde […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies