Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Försäkringsrätt

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Besiktningsmannens professionsansvar innefattar dels ett metodiskt ansvar, dvs. ett ansvar för att ett uppdrag utförs på ett fackmässigt[1] sätt och dels en informationsplikt, dvs. en skyldighet att redovisa resultatet av en undersökning på ett sådant sätt att beställaren skall kunna dra rimliga och korrekta slutsatser av […]

Som man bäddar får man ligga!

Som man bäddar får man ligga Hovrättens för Västra Sverige dom 2017-01-18, mål nr T 1173-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund Att bedriva verksamhet eller anamma värderingar som enligt gällande samhällsnormer inte är godtagbara, kan leda till besvärliga för att inte säga omöjliga situationer där kontraktuella skyldigheter inte går att uppfylla. Alla torde känna […]

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar Hovrättens för Västra Sverige dom 2016-09-22, mål nr T 1649-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Undersökningsplikten är sträng vilket köparna i ett avgörande från Hovrätten för Västra Sverige den 22 september 2016, mål nr T 1649-16, fick erfara. En omständighet som åberopades till stöd för […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies