Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Hyresrätt

Om åtgärdsföreläggande

Åtgärdsföreläggande Svea hovrätts beslut 2016-12-14, mål nr ÖH 8116–15 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning När man hyr en bostad så vill man naturligtvis att bostaden håller en viss standard. Detsamma gäller förråd som hör till bostaden. Om hyresgästen och hyresvärden är oeniga om standarden är för låg, och om åtgärder för att åtgärda eventuella […]

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös!

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös! Claude D Zacharias Advokat 1. Bakgrund Hyresgästen i ett nyligen prövat mål, ansåg att badrummet inte uppfyllde hennes önskemål om utformning och utseende. Utan att fråga hyresvärden byggdes badrummet om genom att direkt på det gamla materialet bl.a. anbringa helt nya ytskikt på samtliga […]

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Tänk er att ni vaknar en morgon av en duns utanför entrédörren. Ni hasar fram till ytterdörren till lägenheten, som ligger i gatuplan, mitt emot entrédörren till huset. Ni bor i en hyresrätt. Undrande tittar ni ut genom dörrens […]

Ändra inte för mycket i din hyresrätt – du kan då bli bostadslös!

Ändra inte för mycket i din hyresrätt – du kan då bli bostadslös! Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Mitt hem är min borg brukar det heta, och visst är det många gånger så det känns. Det är vanligt förekommande – särskilt om man bott in sig och gjort så under många år – […]

Uppsägning av hyresavtal efter köp av fastighet på exekutiv auktion

Uppsägning av hyresavtal efter köp av fastighet på exekutiv auktion Advokat Johannes Marszalek En fastighet som köpts på exekutiv auktion omfattas inte sällan av hyresrätt. Det kan t.ex. finnas en hyresgäst som hyr en lokal på fastigheten. För det fall köparen av fastigheten vill att hyresrätten ska upphöra, måste köparen iaktta regleringen i 12 kap. […]

Godkännande av förbättringsarbeten i flerfamiljshus

Godkännande av förbättringsarbeten i flerfamiljshus Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Fastighetsägare behöver med vissa längre intervall byta avloppsstammar i sina fastigheter. Vanligtvis renoveras också våtrummen. Ofta passar fastighetsägarna också på att vidta andra åtgärder i sina fastigheter. Hyresgästerna upplever ofta att allt detta är förenat med stora besvär men också att förändringarna eller moderniseringarna […]

Deponering av hyra utan lagstöd kan utgöra brott mot hyresavtalet

Deponering av hyra utan lagstöd kan utgöra brott mot hyresavtalet Advokat Johannes Marszalek En gäldenär som är skyldig att betala en summa pengar kan, under vissa förutsättningar, betala med befriande verkan genom att nedsätta/deponera pengarna hos länsstyrelsen. Bestämmelser med sådan innebörd återfinns i 1 § 1927 års lag om nedsättning av pengar hos myndighet och […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies