Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Hyresrätt

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Uppsägning eller överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

Uppsägning eller överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Vi ska alla en gång dö. Men vilka rättigheter har ett dödsbo i förhållande till hyresvärden? Vilka möjligheter har närstående till den avlidne att överta hyresrätten? Vad händer om det inte finns några efterlevande till den avlidne? 2. Dödsboet vill säga upp […]

Vem älskar inte hundar!?

Vem älskar inte hundar!? Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Att ha en hund är en förmån men också ett ansvar. Deras ovillkorliga kärlek till oss får emellertid aldrig tillåtas fördunkla vårt omdöme om sundhet, ordning och reda, särskilt beträffande flerfamiljsbostadshus. Det här framgår av Svea hovrätts beslut 2017-02-06, i mål nr ÖH 10594–16, som kort […]

Som man bäddar får man ligga!

Som man bäddar får man ligga Hovrättens för Västra Sverige dom 2017-01-18, mål nr T 1173-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund Att bedriva verksamhet eller anamma värderingar som enligt gällande samhällsnormer inte är godtagbara, kan leda till besvärliga för att inte säga omöjliga situationer där kontraktuella skyldigheter inte går att uppfylla. Alla torde känna […]

Om åtgärdsföreläggande

Åtgärdsföreläggande Svea hovrätts beslut 2016-12-14, mål nr ÖH 8116–15 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning När man hyr en bostad så vill man naturligtvis att bostaden håller en viss standard. Detsamma gäller förråd som hör till bostaden. Om hyresgästen och hyresvärden är oeniga om standarden är för låg, och om åtgärder för att åtgärda eventuella […]

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös!

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös! Claude D Zacharias Advokat 1. Bakgrund Hyresgästen i ett nyligen prövat mål, ansåg att badrummet inte uppfyllde hennes önskemål om utformning och utseende. Utan att fråga hyresvärden byggdes badrummet om genom att direkt på det gamla materialet bl.a. anbringa helt nya ytskikt på samtliga […]

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Tänk er att ni vaknar en morgon av en duns utanför entrédörren. Ni hasar fram till ytterdörren till lägenheten, som ligger i gatuplan, mitt emot entrédörren till huset. Ni bor i en hyresrätt. Undrande tittar ni ut genom dörrens […]

Ändra inte för mycket i din hyresrätt – du kan då bli bostadslös!

Ändra inte för mycket i din hyresrätt – du kan då bli bostadslös! Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Mitt hem är min borg brukar det heta, och visst är det många gånger så det känns. Det är vanligt förekommande – särskilt om man bott in sig och gjort så under många år – […]

Uppsägning av hyresavtal efter köp av fastighet på exekutiv auktion

Uppsägning av hyresavtal efter köp av fastighet på exekutiv auktion Advokat Johannes Marszalek En fastighet som köpts på exekutiv auktion omfattas inte sällan av hyresrätt. Det kan t.ex. finnas en hyresgäst som hyr en lokal på fastigheten. För det fall köparen av fastigheten vill att hyresrätten ska upphöra, måste köparen iaktta regleringen i 12 kap. […]

Godkännande av förbättringsarbeten i flerfamiljshus

Godkännande av förbättringsarbeten i flerfamiljshus Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Fastighetsägare behöver med vissa längre intervall byta avloppsstammar i sina fastigheter. Vanligtvis renoveras också våtrummen. Ofta passar fastighetsägarna också på att vidta andra åtgärder i sina fastigheter. Hyresgästerna upplever ofta att allt detta är förenat med stora besvär men också att förändringarna eller moderniseringarna […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies