Since 1949

Category: Skadeståndsrätt

Styrelsens generella skadeståndsansvar i aktiebolag m.m.

1. Inledning Med ansvaret för annans egendom, följer i regel ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsrätten. Ett sådant ansvar kan begränsas i lag eller genom avtal. I vissa fall krävs till exempel uppsåt eller grov oaktsamhet. I aktiebolag kan bland annat stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör hållas ansvariga för skador som vållats bolaget eller andra, […]

Övergripande redovisning av vissa fall rörande styrelsens ansvar i ett aktiebolag

1. Inledning Under åren som gått har jag under min yrkesgärning noterat hur många gärna slagit sig för bröstet när de talat om sina olika styrelseuppdraget i olika aktiebolag, särskilt i publika sådana. Jag kan förstå att en ledamot som väljs in i en styrelse är stolt över att komma i fråga men alltför många […]

Är en laglig arbetstagarstrejk befrielsegrund?

Är en arbetstagarstrejk befrielsegrund eller inte? Svaret på frågan om en laglig strejk är Force majeure dvs. en befrielsegrund, synes med nej besvaras av EU-domstolen.1) Befrielseklausuler (force majeure) kan vara mer eller mindre omfattande. I dessa pandemi-tider kan finns skäl som talar för att avtal bör förses med t.ex. en befrielse på grund av leveransförseningar […]

Väsentligt fel enligt köplagen

Väsentligt fel enligt köplagen Zacharias® har genom åren företrätt mången köpare och säljare i tvister om fel i bostadsrätt. Nu har Högsta domstolen genom dom 2019-10-29, mål nr T 5778-18, prövat ett fall om fel avseende ett badrum och om felet innebar att köparen med hänsyn till bostadsrättens pris och övriga omständigheter varit i väsentligt […]

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut?

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut? Claude D Zacharias 1. Bakgrund Förstahandskontrakten till den aktuella prövningslägenheten upphörde att gälla. Därmed borde den aktuella prövningslägenheten ställts till hyresvärdens disposition. Så blev inte fallet därför att förstahandshyresgästen i sin tur hade hyrt […]