Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Straffrätt

EU Domstolen om skyddet av personuppgifter och integritetsskydd

EU domstolen (EUD) har meddelat en spännande dom (den 1 oktober 2019, mål C-673/17)), där framfört allt en central fråga rörande skyddet av personuppgifter och integritetsskydd bör lyftas fram; nämligen bedömningen av om den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke till att behandlingen. Målet rör det samtycke som deltagare lämnade, i samband med en pristävling […]

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation av Advokat Claude D Zacharias (Artikeln publicerades i Dagens Juridik 2017-04-06) Kontakta våra jurister 1. Inledning Vän av gammaldags uppfostran och tillhörande den generation som uppskattar när män håller upp dörren för en kvinna och uppskattande ser på romantiska filmer med chevalereska förtecken blir man allt för ofta förfärad över […]

SOU 2016:60 – "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten"

Reflexioner över en ny offentlig utredning SOU 2016:60 – Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Advokat Claude D Zacharias I dag är det fredag, och många överväger de alternativ som fredagar och helger erbjuder. Månne den nya offentliga utredningen SOU 2016:60 – "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten", bli kvällslektyren eller får alstret stå tillbaka […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies