Följ oss

Sedan 1949

Claude D Zacharias, advokat och delägare

Claude D Zacharias, invaldes i Sveriges Advokatsamfund 1991. Han har skrivit flertalet artiklar och böcker, bl.a. 2011 års fastighetsmäklarlag, En kommentar 2 u 2013, och Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, Norstedts Juridik, 2003.

Specialområden: Affärsjuridik för delägarstyrda småföretag innefattande bl.a. avtalsskrivning, fastighetsrätt med särskild inriktning på fastighetsbildning, plan och byggfrågor, fel i fastighet, bostadsrätt, fastighetsmäklarjuridik samt arvsrätt.

Publikationer:

Böcker
Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, Norsteds, 2 u. 2001.

Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, Norstedts, 2003.

2011 års fastighetsmäklarlag, En kommentar, Zacharias Advokatbyrå, 2 u. 2013.

Svensk Juristtiding
SvJT 1995 s. 525, Om mäklarlagens krav på boendekostnadskalkyl.
SvJT 1997 s. 859, Två HD-avgöranden om fastighetsmäklares ansvar rörande återgångsklasuler.
SvJT 2000 s. 402, Fastighetsmäklarens rätt till ersättning — något om självsäljarpaket.
SvJT 2002 s. 736, Gränsen mellan materiell processledning och materiell rådgivning.
SvJT 2007 s. 415, Jordabalken och köparens undersökning — har sakernas tillstånd ändrats?

Juridisk Tidskrift
JT 2014-15 NR 1, En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision.
JT 2015-16 NR 2, Svenska advokaters rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Härutöver har Claude D Zacharias författat flertalet bloggar vilka kan läsas bl.a. på hemsidan.

Blogg: http://bit.ly/1g57SLO

Email: claude.zacharias@zacharias.se

Telefon: +46 (0)8 662 90 10

Följ Claude på Twitter:
https://twitter.com/AdvokatClaude

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies