Since 1949

Om oss

Zacharias® - decenier av samlad juristerfarenhet

Richard_ zacharias_advokatbyra

Zacharias Advokatbyrå® grundades 1949, då advokaten Richard M. Zacharias startade verksamheten under firmanamnet Richard Zacharias Advokatbyrå. Verksamheten drivs nu vidare som Zacharias®, ett registrerat varumärke.

Zacharias®, leds i dag av sonen Claude D Zacharias som efter mer än 30 år som ledamot av Advokatsamfundet, valde att lämna detsamma, på grund av dess otidsenlighet och beroendet av Staten, och hans önskemål om att kunna agera fritt och obundet för kundernas räkning. Kontakta våra jurister

Bild: Advokat Richard M. Zacharias från Zacharias advokatbyrås dåvarande kontor på Linnégatan 7; fastigheten ägdes vid tidpunkten av familjen Zacharias,

Vår verksamhetsinriktning

Byrån har under många år biträtt företag och enskilda, och på olika sätt personligen medverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre företag. Byrån arbetar i stor utsträckning med bolags- samt avtalsfrågor. Inom Byrån finns därför kompetens för de flesta små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag.

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är främst affärsjuridik för små och medelstora företag t.ex. kompanjonsavtal, fastighetsrätt där bl.a. entreprenadjuridik, bygglov och kommersiell hyresrätt  är centrala inslag, Byrån har under många år arbetat med ekonomisk familjerätt , och framgångsrikt företrätt klienter inte minst i domstolarna. Byrån erhåller löpande uppdrag som boutredningsman och med åren har arvsrätten kompletterats med bodelningar under och med anledning av äktenskapsskillnad, särskilt i situationer där det förekommer företag och fastigheter. Tvistelösningen är ett centralt moment i allt vi gör.

Zacharias® har gedigen och mångårig erfarenhet av att agera ombud i rättsprocesser inom samtliga av våra verksamhetsområden. Vi företräder våra kunder både i domstol och i skiljenämnd. Zacharias® tillämpar en initierad processföring med fokus på tidig bevissäkring och på att arbeta framtungt. Ett sådant förhållningssätt underlättar för kunden att tidigt i processen kunna utvärdera olika handlingsalternativ och för oss att uppnå ett så gynnsamt resultat för kunden som möjligt. Vanligt förekommande ärenden på Zacharias® är bl.a. delägartvister och kommersiella entreprenadtvister, arvsrättsliga tvister där klander av testamenten är centrala inslag. Kontakta våra jurister

[Child]