Följ oss

Sedan 1949

Om oss

Zacharias Advokatbyrå - 70 år av juristerfarenhet

Richard_ zacharias_advokatbyra

Zacharias Advokatbyrå® grundades 1949, då advokaten Richard M. Zacharias startade verksamheten under firmanamnet Richard Zacharias Advokatbyrå. Verksamheten drivs nu vidare under firma AB Zacharias Advokatbyrå.

Advokatbyrån leds i dag av sonen advokaten Claude D Zacharias. Kontakta våra jurister

Bild: Richard M. Zacharias från advokatbyråns dåvarande kontor på Linnégatan 7; fastigheten ägdes vid tidpunkten av familjen Zacharias,

 

Vår verksamhetsinriktning

Byrån har under många år biträtt företag och enskilda, och på olika sätt personligen medverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre företag. Advokatbyrån arbetar i stor utsträckning med bolags- samt avtalsfrågor. Inom advokatbyrån finns därför kompetens för de flesta små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag.

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är främst affärsjuridik för små och medelstora företag t.ex. kompanjonsavtal eller bolagsförvärv, fastighetsrätt där bl.a. plan- och entreprenadjuridik, bygglov och kommersiell hyresrätt  är centrala inslag, Advokatbyrån har under många år arbetat med arvsrätt och framgångsrikt företrätt klienter inte minst i domstolarna. Advokatbyrån erhåller löpande uppdrag som boutredningsman och med åren har arvsrätten kompletterats med bodelningar under och med anledning av äktenskapsskillnad, särskilt i situationer där det förekommer företag och fastigheter. Detta rättsområde har under senare tid kommit att kallas för ekonomisk familjerätt – något som Advokatbyrån arbetat med långt innan begreppet blev vedertaget. Tvistelösningen är ett centralt moment i allt vi gör. Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies