Since 1949

Om oss

Jur kand Claude D Zacharias valde efter mer än 30 år som ledamot av Advokatsamfundet, att frivilligt lämna detsamma den 1 januari 2022, i samband med sin pensionering varvid enligt svensk lag titeln ”advokat” ej längre får brukas. Bolaget i vilken verksamheten tidigare bedrevs är likviderat och upplöst. Tyvärr har en helt annan individ använt sig av en med varumärket Zacharias® förväxlingsbar firma. Rättsliga åtgärder övervägs för närvarande.

Ingenting hindrar att gamla kunder hör av sig om än blott för en trivsam konversation.

Sidan kommer med tiden att uppdateras för nya ändamål.

[Child]