Följ oss

Sedan 1949

Sekretess & advokatsed

3. Sekretess

3.1 Det är av största vikt att klienternas integritet skyddas. Den information som personal på en advokatbyrå får ta del av är många gånger av det slaget att den kan skada klienten på ett eller annat sätt om informationen kommer till tredje mans kännedom. Det förtroende som ges Advokatbyrån måste förvaltas och vårdas. Advokatbyrån iakttar därför givetvis sekretess när det gäller dess klienter i enlighet med god advokatsed och svensk lag. Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies