Sedan 1949

Våra kärnvärden

Kärnvärde 1 - Commitment to create

Förtroendeskapande kreativitet läs mer »
Engagemang för att skapa kreativa lösningar för kunderna.  Zacharias® och dess medarbetare ska vara engagerade och skapa kreativa lösningar för kunderna och det gäller att göra det som en enhet och synliggöra detta. I kärnvärdet ingår att vårt varumärke och företagsprofil ska uttrycka detta i allt vi gör.

Kärnvärde 2 - Communicate to Connect läs mer »

Kontaktskapande kommunikation
Vi vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka lojaliteten och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för advokatbyrån.

Kärnvärde 3 - Partnership for growth läs mer »

Tillväxtskapande partnerskap
Vi vill tillsammans, ägare, medarbetare och kunder, utveckla och förbättra advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet.

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies