Följ oss

Sedan 1949

Kärnvärde 1 - Förtroendeskapande kreativitet

"Commitment to offer creative solutions for clients"

Engagemang för att skapa kreativa lösningar för kunderna.

  • Zacharias Advokatbyrå och dess medarbetare ska vara engagerade och skapa kreativa lösningar för kunderna och det gäller att göra det som en enhet och synliggöra detta. I kärnvärdet ingår att vårt varumärke och företagsprofil ska uttrycka detta i allt vi gör.
  • Vidare ingår att alla våra medarbetare ska kunna fånga upp ”bollen” och täcka upp för varandra och våra kunder och därmed säkerställa kundnyttan.
  • Slutligen, bra är förväntat. Advokatbyrån ska leverera ett mervärde genom att ständigt vidareutbilda/fortbilda oss. Det gör vi genom vidareutbildning och fortbildning. Vi skriver böcker och artiklar och bloggar om juridiska frågor som anknyter till vår verksamhet. Vi delar med oss av våra kunskaper.

« Tillbaka

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies