Följ oss

Sedan 1949

Kärnvärde 2 - Förtroendeskapande kommunikation

"Connecting with Clients"

Vi vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka förtroendet och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för advokatbyrån samt attrahera kunder och medarbetare.

Tydlighet i vår kommunikation är A och O. I kärnvärdet ingår följande:

  • Vi ska lyssna in varandra och våra kunder så vi kan föra en konstruktiv dialog och därmed lämna rätt råd.
  • Vi ska vara det naturliga valet för kandidater och kunder på grund av våra kärnvärden.
  • Vi ska ständigt utveckla vår förmåga at kommunicera och föra dialoger internt och externt. Vi måste sätta tydliga ramar internt som externt.

« Tillbaka

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies