Följ oss

Sedan 1949

Kärnvärde 3 - Att växa tillsammans i partnerskap

"Growing Together as Partners"

Zacharias® och dess medarbetare ska tillsammans med våra kunder, utveckla och förbättra advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet.

I kärnvärdet ingår:

  • Vi måste ständigt följa upp internt och externt vad vi gör för att fånga upp avvikelser som inte överensstämmer med våra kärnvärden syftande till en ständig förbättring av det vi gör och ökad lojalitet internt som externt.
  • Det vi gör ska inte omgärdas av onödig hemlighetsmakeri. Ju mer öppet och ju mer högt i tak ju mer ökar förutsättningarna för att attrahera kandidater och kunder och ju större sannolikhet för löpande förbättrat arbetsklimat och verksamhetsresultat.
  • Vi ska ge kunden rätt verktyg och stimulera kunden att ge oss konstruktiv feed-back, I syfte att gemensamt säkerställa att vi förhåller oss rätt till våra kärnvärden och internt och externt blir bättre på allt vi gör.
  • Vi ska vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt för kunderna och för varandra. Internt handlar det om att vi ska finnas till för varandra och den här punkten sammanfaller också med de två ovanstående kärnvärdena.
  • Tillsammans,  Zacharias® med våra kunder, växer vi, ensamma stagnerar vi.

« Tillbaka

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies