Följ oss

Sedan 1949

Rättsområden

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen för vår advokatbyrå är dels affärsjuridik för små och medelstora företag och dels fastighetsrätt där hyresrätt, fel i fastighet, besiktningsfrågor, entreprenadjuridik samt fastighetsmäklarrätt är centrala inslag. Härutöver arbetar vi med ekonomisk familjerätt där arvstvister är centrala inslag, och processrätt innefattande bl.a. tvister i domstolar.  Läs mer om våra olika tjänster i rättsområden nedan: Kontakta våra jurister

Läs mer om Affärsjuridik »

Läs mer om Fastighetsrätt »

Läs mer om Köprätt och försäkringsrätt »

Läs mer om Arvsrätt »

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies