Följ oss

Sedan 1949

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Regeringen har lagt fram ett förslag och skickat sin remiss till Lagrådet, innebärande att kravet på 50 000 kronor som lägsta aktiekapitalgräns för att starta ett aktiebolag, sänks till 25 000 kronor. Vi som varit med ett tag, minns när det var så lågt som 5 000 kronor. Syftet, sägs det i förslaget, är att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Syftet är att främja företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Regeringen skriver (se s. 5) att "Kravet på aktiekapital anses fylla en funktion som borgenärsskydd och en funktion som spärr mot ogenomtänkt och oseriöst företagande. Kravet kan också bidra till att motverka missbruk av aktiebolagsformen vid t.ex. ekonomisk brottslighet.Samtidigt kan kravet på ett minsta aktiekapital utgöra en tröskel även för seriöst företagande och göra aktiebolagsformen mindre tillgänglig för små- och nyföretagare. För företag som har litet eller inget behov av kapitalkrävande tillgångar kan kapitalkravet framstå som omotiverat och stelbent. När en lämplig nivå för det lägsta tillåtna aktiekapitalet bestäms måste det alltså göras en avvägning mellan olika intressen."

Det som man därför i framtiden bör tänka på är att med lägre kapitalkrav följer också, delvis i vart fall, ökad risk för sämre finansiell stabilitet. T.ex. kan nämnas att när bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet föreligger risk för likvidation eller konkurs. Regeringen är medveten om detta och skriver i remissen (se s. 13) bl.a. att "Sänkningen av kapitalkravet innebär, för ett bolag som väljer att ha lägsta tillåtna aktiekapital, att marginalen till det att halva aktiekapitalet är förbrukat minskas med 12 500 kronor. Det betyder att reglerna om tvångslikvidation kan aktualiseras ännu snabbare än i dag [...]"

Av intresse är att Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget och anser att kravet på ett lägsta tillåtna aktiekapital i stället bör avskaffas eller sänkas till 1 krona (se s. 8).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Läs lagrådsremissen här: http://bit.ly/2lJ8DUb

Stockhom den 10 september 2019

Claude D Zacharias

Advokat

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies